Friendly Reminder

Hogeschool Rotterdam
2020

Thema

UI design
UX design
Onderzoek

De situatie

De Politie Eenheid Rotterdam heeft voor de 112 meldingen een hoop papierwerk. Wanneer zij snel moeten vertrekken voor een noodgeval moeten zij een papieren lijst invullen, in weer en wind. Deze lijst wordt nat in de regen, waait soms weg en verdwijnt vaak in de jas van de waarnemende agent, om nooit meer terug gevonden te worden. Wanneer alles goed loopt en de lijst ingevuld terug wordt gegeven aan de administratie verdwijnt deze in een map om nooit meer bekeken of geanalyseerd te worden. Dit zorgt er voor dat het niet consistent te meten is of een voertuig in parate staat is.

Hoe bewerkstelligen we dat dienstvoertuigen veilig en juridisch betrouwbaar zijn? werd onze ontwerp vraag.

 

Onderzoek

Om een gerichte oplossing te vinden heb ik samen met mijn team interviews afgenomen bij de doelgroep, de agenten zelf. Door dit te doen konden we onze vraag afbakenen op basis van de behoeftes van deze doelgroep. Ik heb een persona en een user journey gemaakt om visueel aan te duiden wat deze behoeftes zijn. 

Eerste prototype

Na een creatieve sessie zijn we uitgekomen op verschillende conceptrichtingen. De richting die ik wilde uitwerking ging over ‘Tijdsduur’. Om dit probleem aan te pakken ben ik onderzoek gaan doen naar snelle links tussen digitale middelen en tastbare objecten. Ik raakte door dit onderzoek geïnspireerd door de McDonalds bestel paal, die er voor zorgt dat je razend snel echt eten kunt bestellen.

Door dit concept toe te passen op de politie bus had ik een ontwerp gevonden dat fungeerde als fysieke plaats om de voorraad te behouden, in combinatie met een digitale omgeving om snel en gericht de bus gebruiksklaar te maken. 

Tweede prototype

Op basis van verschillende tests en verder onderzoek kwamen we aan bij het tweede en laatste prototype. De Friendly Reminder is een app die de agenten ondersteunt bij het bijhouden van de dienstauto. Om dit te realiseren hebben we het project verdeeld doormiddel van een user story map, om zo de verschillende aspecten van de app te verdelen en hierna samen te brengen. 

Ik heb meegewerkt aan het maken van een design system binnen Adobe XD om er voor te zorgen dat wij als team binnen dezelfde stijl zouden werken. Hierna heb ik gewerkt aan de uitleg doormiddel van het maken van een first use, en heb ik dit itererend doormiddel van feedback opgebouwd. 

Het resultaat

Het resultaat van dit werk was ‘Friendly reminder’, een app om de agenten te ondersteunen. Deze app heeft een volledig gedigitaliseerde lijst op basis van iconen, om zo de snelheid te bevorderen. ook gebruikt het A.I. om te leren van de zaken die de agenten meemaken om er zo voor te zorgen dat veelgebruikte functies eerder in beeld komen, dit ook weer om het proces sneller te maken. De app staat ook direct gelinkt aan de centrale van de politie om er voor te zorgen dat deze data verwerkt kan worden binnen het hoofdkantoor. 

Door de agenten er aan te blijven herinneren dat de lijst ingevuld moet worden, hebben we de slagingskans van het gebruik ook vergroot. Uit ons onderzoek bleek dat agenten gevoelig zijn voor groepsdruk, hier hebben we van gebruik gemaakt door er voor te zorgen dat zij direct gelinkt worden aan hun ingevulde lijsten om er voor te zorgen dat dit ook goed bijgehouden wordt. 

Het eindproduct was ook voor een zeer groot deel klikbaar, waardoor het echt en compleet aanvoelde voor de opdrachtgever. Ik heb er samen met een teamgenoot er voor gezorgd dat zo veel mogelijk details klikbaar waren, want the devil is in the details.

De opdrachtgever was zo enthousiast over het product, dat zij ons hebben bekroond tot winnaar van de design challenge. 

Het eindproduct

Contact